Küresel Finans İşlemleri Deposu

07 Nisan 2023 17:27

Küresel finansal işlemler deposu, ekonomistlerin küresel ekonomiye ve bireysel segmentlerine yeni bir bakış atmalarını sağlayacaktır. Böyle bir sistem, şehir ve bölge idareleri de dahil olmak üzere birçok kuruluş için faydalı olacaktır.
Küresel finansal işlemler deposu, finansal kayıtları tutma ve giderler ve gelirler hakkında raporlar derleme yeteneğini içerecek ve bu, genel finansal okuryazarlığı artıracaktır.
Aynı zamanda toplumun finansmana karşı tutumu değişirse, birlikte finansmanlarının bireyler ve kuruluşlar tarafından daha doğru bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacak ve bu da fon almayan veya yetersiz alan önemli ekonomik alanlara (örneğin, hayır kurumları) gelişme sağlayacaktır.
En azından küresel finansal işlemler deposu, hem dünya toplumunun bir bütün olarak hem de bireysel bölgesel yönetimlerin genel yolsuzluğunu önemli ölçüde azaltacaktır. Gelecekte, uygun ve uygun yönetime sahip böyle bir sistem, dünyadaki toplam yolsuzluğu ortadan kaldıracaktır.
Küresel finansal işlemler deposu, terörizmin dünyanın önde gelen bankaları tarafından mevcut finansmanını ortadan kaldıracak ve gelecekte bunu önleyecektir.

Yorumlarınız.