İnsanlar-Yaratıcılar

28 Mart 2023 07:40

İnsanların dans etmeye gittiği ve her adımın bir şarkıyla ritm içinde yapıldığı bir toplum hayal edin. Ayette konuşurlar ve her zaman ağzından şarkılar dökülür. Bu insanlar çeşitli dillerde iletişim kurarlar. Böyle bir toplumda, hemen hemen herkes tıbbi işi bilir ve kendisine ve başkalarına istediği zaman gerekli ilk yardımı sağlayabilir. İnsanlar müzik aletleri çalar ve resimler yaratır.
İnsanlar arasındaki görünüm, yüz özellikleri veya ten rengindeki farklılıklar bu tür insanların ilgisini çekmektedir.
Böyle bir toplumdaki insanların sağlıklı bir yaşam tarzına öncülük ettiği ve yüksek ahlaki değerlere sahip olduğu varsayılmaktadır.
Bu tür insanların daha önemli bir ayırt edici özelliği, modern insanın aksine irrasyonel düşünme geliştirmiş olmalarıdır.
Mantıksız düşünme, bu tür insanların farklı dünyaları ve bunların kombinasyonlarını hayal etmelerini ve görselleştirmelerini sağlar. Mantıksız düşünme, böyle bir toplumun en zor sorunları çözmesine izin verir.
Bu tür insanların amacı yeni biyolojik yaşam biçimleri ve yeni dünyalar yaratmaktır.

İnsanlar-Yaratıcılar oldukça organize, kar amacı gütmeyen (finansal olmayan) bir toplumda yaşarlar.